ระบบจัดการข้อมูลการอบรม Admin Management

เรื่อง  งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนทั้งหมด

มา : 115 คน , ไม่มา : 1561 คน
มา : 7 คน , ไม่มา : 239 คน , จากทั้งหมด : 246 คน
มา : 107 คน , ไม่มา : 1048 คน , จากทั้งหมด : 1155 คน
มา : 1 คน , ไม่มา : 274 คน , จากทั้งหมด : 275 คน