งานพัฒนานักศึกษา Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100777 นางสาวศรีประพร (เซอร์เทแรส เบเนดิกต์) ไชยดวง
Ms.Sripraphon (Sr.Therese Benedicte) Chaiduang
หัวหน้า
2 User Avatar 100402 นางสาวอภิญญา อยู่ประเสริฐ
Ms.Apinya  Yooprasert
พนักงาน
3 User Avatar 100215 นางสาวอริสา ภูริวัฒน์
Ms.Arisa  Phooriwat
พนักงาน