งานธุรการ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100227 นางสุพรรณี สกุลคช
Mrs.Supannee Sakulkot
หัวหน้า
2 User Avatar 100781 นางบังอร เอื้อปกรณ์กุล
Mrs.Bang-orn Uapakornkul
พนักงาน
3 User Avatar 100706 นางสาวฐิติรัตน์ เดชสิทธิ์ธาวิน
Ms.Thitirat Detsitthawin
พนักงาน
4 User Avatar 100673 นางสาวเสาวรส ฤกษ์ธานี
Ms.Saowarot  Roekthanee
พนักงาน
5 User Avatar 100646 นางสาวเพลินทิพย์ หลวงราช
Ms.Phloenthip Luangrat
พนักงาน
6 User Avatar 100637 นางสาวชมัยพร จ้อยชะรัด
Chamaiporn Joycharad
พนักงาน
7 User Avatar 100500 นายกฤษณะ หนอสีหา
Mr.Kritsana  Nhoseha
พนักงาน
8 User Avatar 100499 นายจักรพันธุ์ จันธานี
Jakkapan  Juntanee
พนักงาน
9 User Avatar 100447 นางสาวธีรณี ลาภธารา
Ms.Teranee  Lapthara
พนักงาน
10 User Avatar 100381 นางสาวนวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว
Ms.Nawapatporn  Ploybanphaew
พนักงาน
11 User Avatar 100368 นางพงษ์ลัดดา ทรงถ้ำ
Mrs.Pongldda  Shong_Tham
พนักงาน
12 User Avatar 100280 นางปัทม์ฐมา บุญประเสริฐ
Ms.Pathama  Boonprasert
พนักงาน